Brexit elött márciusban

Brexit elött márciusban

Valahol Európában a Brexit előtti március tizennegyedikén…

– Hallotta bahrátom?
– Mit bahrátom?
– Ezek a Magyarok megint szervezkednek valamit.
– Na, ne mondja kéhrem szépen…, miket nem hallani?
– Ki akarnak lépni az Unióból…
– Melyikből kérem tisztelettel? A Szovjetből? Ahhoz még korán van…
– Nem, nem… valóban, az még nem is létezik. Az Osztrák–Magyarból.
– Ez hallatlan kéhrem, ez teljességgel elfogadhatatlan…és ezt csak úgy hagyják nekik? Mit szólnak mindehhez a Poroszok?
– Az Oroszok? Hát nem igazán örülnek, tudtommal valami egyezség is köttetett köztük és az Osztrákok között, és erőst kilátásba helyezték a közös probléma megoldást, Unió ide, vagy oda….De, van ám itt még valami…
– Már megbocsájtson kedves bahrátom, de az Oroszok, még csak nem is tagjai az Uniónak.
– Hát kéhrem,… momentán még nem…valóban…de kéhrem tisztelettel, ne feledjük, Európa földrajzi  határai egészen az Uralig-, míg a tudósok munkái, a magyarok származását tekintve az Uralon túlra is nyúlnak…No meg ott van az a Sándor is…
– Melyik? A Nagy?
– Hát Nagynak éppen nem nagy, de kéhrem, az Úhri emberek tudják, hogy nem a méret a lényeg. Amúgy is itt van ez a 20 pontos beadvány, nézze csak meg kérem…hallatlan:

Mit kíván a magyar nemzet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. 

 1. Kivánjuk a’ sajtó szabadságát, censura eltörlését. 
  2. Felelős ministeriumot Buda-Pesten. 
  3. Évenkinti országgyülést Pesten. 
  4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. 
  5. Nemzeti őrsereg. 
  6. Közös teherviselés. 
  7. Urbéri viszonyok megszüntetése. 
  8. Esküdtszék. képviselet egyenlőség alapján. 
  9. Nemzeti Bank. 
  10. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk. 
  11. A’ politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak. 
  12. Unio.

Egyenlőség, szabadság, testvériség!

 – Máhr megbocsájtson kedves bahrátom, …de ez csak tizenkét pont. Hol van a többi hiányzó nyolc? Amúgy, szépen csendben jegyezném meg, hogy ez a Sándor jó tollforgatónak tűnik, nekem ehhez orrom van, meglássa, egyszer még sokra fogja vinni, s nem nagy lesz, hanem az egyik legnagyobb.
– Kéhrem szépen, arra ugyan semmilyen garanciát nem vállalhatok, hogy ez a Sándor és a sleppje sikerre viszik mindezt…főleg. amik mostanában a Pilvaxban mennek …egyszerűen nyomdafestéket nem tűrnek. Már azt is furcsálltam, hogy ezt a kiáltványféleséget csak úgy kiadták. Hová vezet így ez a világ Kéhrem!?
– Na de most tekintsen még egy pillantást a tizenkettedik pontra…nézze csak meg, nem ismerős?
– Dehogynem kéhrem.
– Nemdebár, erről van szó… az Unió…e körül fog forogni a világ, még tán százötven év múlva is. Fogják is még nyögni évtizedeken keresztül, a nyakamat tenném rá. Ügye érti?
– Na, láthja, szükség is lesz rá. Nekem Világos. Remélem mArad, majd, ki emlékszik rá.

(2019.03.14)

Kép forrása: internet