VERSÜNNEP TÁBOR

MENETREND

2021.08.08.-08.13.

Szakmai vezetők:

Kolti Helga – táborvezető- verselemzés, versmondás, beszédtechnika, színpadi jelenlét

Perlaki Rita – koordinátor – fotó-, filmkészítés

Domán Kornél – testtudat, mozgáskoordináció, koncentráció, metakommunikáció, felkészülési technikák

Gróf Tamás – kreatív versírás, filmkészítés

Turi Bálint – drámajáték, verselemzés, színpadi jelenlét

Weinberger Attila – ének, zenei alapismeretek, dalszerzés

08.08.

 • 14:00 órától megérkezés a táborba, a szállás elfoglalása.
 • 18:00 vacsora
 • 19:00 beszélgetés, játékok

A résztvevők az alábbi foglalkozásokon vesznek részt, szakmai vezetőik irányítása mellett:

 • beszédtechnika, verselemzés – Kolti Helga, Turi Bálint
 • hangképzés, ének, zenei alapismeretek, dalszerzés – Kolti Helga, Weinberger Attila
 • testtudat, mozgáskoordináció – Domán Kornél
 • drámajáték, színpadi jelenlét – Kolti Helga, Turi Bálint
 • koncentráció, metakommunikáció, felkészülési technikák – Kolti Helga, Domán Kornél
 • kreatív versírás -Gróf Tamás

A táborozásban résztvevők hozzanak magukkal verset, irodalmi szöveget, amellyel foglalkozni szeretnének, valamint füzetet és íróeszközt. Aki bármilyen hangszeren játszik, a hangszerét hozza magával.

A programok során lehetőséget biztosítunk a kötetlen beszélgetésre, és szabadidős foglalkozásokra egyaránt. A tervezett menetrend tájékoztató jellegű, attól igény szerint el lehet térni.

08.09.

 • 00 – ébresztő, reggeli
 • 00-10.00 – csoportos foglalkozás, testtudatfejlesztés – Domán Kornél
 • 00-12.00 Improvizációs gyakorlatok – Turi Bálint
 • 00-13.00 ebéd
 • 00-14.00 szieszta, választható kirándulás az erdőben, sport, beszélgetés
 • 00-16.00 verselemzés csoportbontásban –Kolti Helga, Turi Bálint
 • 00-18.00 kreatív versírás – Gróf Tamás
 • 00 vacsora
 • 00 -22.00 drámajáték, beszélgetés

08.10.

 • 00 – ébresztő, reggeli
 • 00-10.00 – csoportos foglalkozás, testtudatfejlesztés – Domán Kornél
 • 00-12.00 Improvizációs gyakorlatok – Turi Bálint
 • 00-13.00 ebéd
 • 00-14.00 szieszta, szabad foglalkozás, választható kirándulás a Tési Szélmalmokhoz, sport, beszélgetés
 • 00-18.00 foglalkozások csoportbontásban: verselemzés, kreatív versírás, versmegzenésítés (Kolti Helga, Turi Bálint, Gróf Tamás, Weinberger Attila)
 • 00 vacsora
 • 00 drámajáték, beszélgetés

 

08.11.

 • 00 – ébresztő, reggeli
 • 00-11.30 – kreatív versírás, filmkészítés
 • 30-12.00 versmondás
 • 00-13.00 ebéd
 • 00-14.00 szieszta, szabad foglalkozás (ékszerkészítés, pingpong, biciklizés)
 • 00-18.00 csoportos foglalkozás, az előadás formálása, gyakorlás
 • 00 vacsora
 • 00-22.00 a készülő előadás gyakorlása: Gróf Tamás- Domán

08.12.

 • 00 – ébresztő, reggeli
 • 00-12.00 – csoportos foglalkozás, gyakorlás
 • 00-13.00 ebéd
 • 00-14.00 szieszta, szabad foglalkozás
 • 00-18.00 csoportos foglalkozás zenekarral
 • 00 vacsora
 • 00 Az elkészült előadás bemutatása zenekarral

08.13.

 • 00 – ébresztő, reggeli
 • 00 hazautazás

 

Bemutatkozás

 

 

Egy kis adalék a verselemzésekhez:

 

 1. Arany János írta egy nagy Toldy-kommentárra, amiben részletesen kielemezték a költő gondolatait és nemes szándékát:”Gondolta a fene!” És volt még durvább megjegyzése is:„Tompa úgy tett, mint Arany, kiről szépen írja Erdélyi, megvárta az időjárást, míg hozzá föláradt a víz, hogy elbocsáthassa csónakát.” Ehhez a mondathoz fűzte állítólag Arany a lap szélére: „Várt a fasz valamit.”

 

 

 1. Petőfi Sándor A borozó című versében szerepet játszik. Egy vidám költő szerepét, aki nem veti meg a bort. A bor iránti szeretetéről vall a műben, pedig Petőfi a valóságban nem hogy nem szerette, de nem is bírta a bort. Állítólag 2,5 decinél többet képtelen volt egy ülő helyében elfogyasztani belőle. Verse arról is nevezetes, hogy ez volt az első nyomtatásban megjelent alkotása. 1842. május 22-én látott napvilágot a kor legjelesebb szépirodalmi és tudományos folyóiratában, az Athenaeumban. Hallgassátok a Kávészünet zenekar előadásában vidáman, azután koccintsunk egyet!

 

https://youtu.be/9B_zx9JOxLE

 

 

 1. McDonaldizáció

  versek megrendelésre, mint versekben megjelenő unalmas, sablonos témák, mégis hasznos lehet – mit gondoltok, a szókincstől lesz unalmas ugyan azon téma, vagy a választott sablonos hasonlatoktól?

 

 

TÖMEGTERMÉK vs. MŰALKOTÁS

 

 

 1. Empátia

  – avagy beleérző képesség vagy belehelyezkedési képesség – mit szeretnénk elérni, milyen érzelmi töltetet akarunk átadni, hogy az olvasó azonosulni tudjon a leírtakkal

 

 • Mi az élet? Őrület.
  Mi az élet? Hangulat.
  Látszat, árnyék, kábulat.
  Legfőbb jói: semmiségek;
  Álom áron teljes élet,
  Holmi álom, álma csak.

¡Mítosz: Minőségileg magasabb rendű a többi emberhez es a környezetéhez képest, isteni lény. Műfaja: mítosz

¡Románc: Főhős tettei csodálatosak, de önmaga emberi lény. Olyan világban él a hőse ontológiailag, ahol a természet mindennapos törvényei bizonyos korlátig felfüggeszthetők. Itt természetesek a bátorság es a kitartás olyan erőpróbái, amik számunkra nem azok. Elemei: pl. Bűvös fegyverek, talizmánok. Műfaja: Regényes történet (románc), legenda, népmese, rege.

¡Vezér: Hős környezete a mienkhez hasonló (nincsenek csodák benne). A mienknél nagyobb tekintéllyel, szenvedéllyel es kifejezőerővel bír, de tettei alá vannak vetve a társadalom bírálatának és a természet rendjének egyaránt. Műfaja: eposzok, tragédiák.

¡Közülünk való: Az emberi sorsközösség érzékével reagálunk rá. Műfaja: Komédia és a realista regény.

¡Alattunk álló: Képességeit es intelligenciáját tekintve alantasabb nálunk. Lenézhetjük kiszolgáltatottsága, abszurditása miatt. Ez meg akkor is így van, ha magunk is így viselkedünk néha, hiszen a helyzet kisszerű.

 

5. A melankólia csodája:

“Az élet mélységeinek megtapasztalása során időnként mély melankólia időszakán megyünk keresztül – van, amikor okkal, máskor ok nélkül. Ilyenkor átéljük a kozmikus magány fájdalmát, és el se tudjuk képzelni, hogy valaha újra boldogok lehetnénk. Ezekben az időszakokban sokat segíthet, ha képesek vagyunk rácsodálkozni az életre és megőrizni kreativitásunkat. A nagy művészet szinte mindig a melankóliából születik, legyen az zene, irodalom, dráma, vagy képzőművészet. Ahhoz, hogy feljussunk a tudat csúcsaira, teret kell engednünk a sötétségnek is magunkban. A kreativitás segít megőrizni a lelki kapcsolatot embertársainkkal. Betekintést engedünk lényünkbe és vigaszt meríthetünk abból, ami ott megszületik”.  – Richard Rudd (fordította: Nagy Katalin)

 

 

6. Spontaneitás, kreativitás, kritika

Légy spontán – lehetetlen

Legyen ma 4-től kreatív – Malacka és a Tahó

 

Visszajelzések és kritika fontossága, megélése, kezelése, továbblépés

https://www.youtube.com/watch?v=xaXAk68-sqo

 

7. Kreatív destrukció – oximoron

 • játék milyen oximoronokat ismertek, írjatok le 2 példát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19, 96 és 40 , 2 vagy bármilyen szám

 

 

Risig Poetry - Karmára várva


Azt mondta,
veled lesz,
bár nem fogod látni,
azt mondta,
hinni fogsz
és nem fogod bánni.
Azt mondta,
könnyű lesz,
bár terhet rak reád,
azt mondta,
keresgéld,
s Ő meghallja imád.
Azt mondta,
eljövök,
ha eljön az időm,
azt mondta,
feltámadsz,
s ragyogni fogsz dicsőn.

(2021.04.01)

 

8. Versek – jövőkép -socialmedia és a kapcsolatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A versek reneszánsza – szerintetek miért?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szabad asszociáció és az ontológiák kapcsolata.

 

9. A költő

 

költő (latin eredetű szóval poéta) olyan ember, akinek hivatása a költészettel való foglalkozás, költeményeket, verseket ír. A poétika (latinulars poetica) a poézis elmélete, tudománya. A költő az irodalomnak azt az ágát műveli, amely a nyelv művészi módon megformált eszközeivel, verses alakban fejezi ki a költő tudatában tükröződő valóságot, a költő lelkében született gondolatokat, érzéseket ritmikusan rendezett szövegben közli a műve olvasójával.

 

poeta doctus tudatos, művészetét tudományos alapossággal ismerő költő, aki ihletét gyakran meríti műveltségi élményeiből, a mitológiábóltörténelemből, idegen kultúrákból, és jelképei, utalásai megértéséhez az olvasó műveltsége is szükséges. Latin kifejezés, jelentése: ‘tanult költő’.[8] Ferenczi László irodalomtörténész szerint „Nagy László poéta doctus – mert kemény, kitartó munkával részben műfordításai, részben képzőművészeti tapasztalatai segítségével a kultúra, érzékenység, tapasztalat és indulat egészen sajátos egységét alkotta meg.” [9]

poeta natus jelentése: született költő. Olyan emberre értjük, aki a költészetet nem tanulta, hanem már magával a költői tudással született. A poeta doctus ellentéte.

A természetes, ösztönös ihletésű Petőfivel összevetve Arany János is némiképp poeta doctus; a 20. században kiváltképp ilyen volt Babits Mihály, sok idegen nyelvű verscíme, archaizálása, történelmi, irodalmi és mitológiai utalásai vallanak erre. Csokonai Vitéz Mihály egyszerre volt született őstehetség (poeta natus) és az esztétikai tudományokban jártas tudós költő (poeta doctus).[10

 

Én, az egyik költőtársam búcsúztatóján a következőket fogalmaztam meg.

 

Egy költő olyan dolgokat is megismerhet, melyek csupán a valósággal kialakított költői kapcsolaton keresztül tárulnak fel, és néha, bizony – csak neki. Költőnek lenni – életmód. Az élet szeretete, az élet tisztelete, bizalmas kapcsolat magával az élettel.

 • Szerintetek mi , vagy ki a költő és mi a feladata

 

“Mert nem lehet csak a valóságnak, a célszerűnek élni… valami fölösleges is kell az élethez, valami rikító és csillogó, valami szépség, ha még olyan olcsó szépség is. Az emberek legtöbbje nem bír a szépség káprázata nélkül élni. Valami kell, ha más nem, egy hatásos képeslap, mely – vörös és arany színekben – a naplementét ábrázolja vagy a hajnalt az erdőben. Ilyenek vagyunk.”

Márai Sándor

 

10. Relativitás elmélet vs. Kreativitás elmélet k=f*g2

 

A meditáció, mint kreativitás segítő lehetőség, irányított meditációk 111 Hz és 263 Hz , 417Hz + vizualizációs technikák.

Volt egyszer egy híres filozófus és tudós, aki életéből sok évet szentelt a Zen tanulmányozásának. A napon, amikor végre elérte a megvilágosodást, fogta az összes könyvét, kivitte az udvarra, és elégette.

 

Feladatok:

 

1. Írjatok 4-5 jelzőt,  Bohóc

Írjatok a leírt jelzőkhöz egy másik fogalmat, mely szerintetek a legjobban illeszkedik hozzá

 

2. Fogalom meghatározás írása – Beriszkiádo

 

 

3. Olimpiai szám lett az idei olimpián a Geriszion

– írjatok 4-5 soros beszámoló hírt az új sportág magyar olimpiai bajnokáról

 

4. Régészként

felfedezel egy olyan tárgyat, amit még senki nem látott és nem tudni mire való –

 

 

 

 

5. Átirat

– írjátok át az alábbi sorokat, úgy, hogy az eredeti sorok bele legyenek fogalmazva az új verssorokba. Az ember, aki megölte Istent – részlet

 

Ő az első, ki szembenéz

fogaskerék önmagával,

beszorult, berögzült elméjének

csikorgó mozdulatlanságával.

 

 

 

 

6. Írj Verset az adott formára a képhez:

 

 

 

 

 

 

 

FORMA

 

 

 

 

 

7. Szöveg közadakozásból

Mindenki ír egy mondatot, ami éppen a leghamarabb az eszébe jut. Saját mondataikat összeillesztve igyekeznek egy szöveget létrehozni. Ha szükséges, akkor az eredeti mondatokon változtathatnak. De az a legjobb, ha ezt nem teszik. Végül adjanak címet is az elkészült írásnak.

 

8. Vers a versben- mi van, ha valaki már írt arról, amit te is írni akarsz

 

 

Egy ember járt az erdőn, itt az erdő sűrűjén

Egy ember járt az erdőn, itt az erdő sűrűjén

és elfeküdt, de nem kelt föl, nyugodtan ottmaradt.

Köréje gyűlnek mind a mindenféle hanguak

és lopva nézik őt:

Bagoly, Fa, Szarvas, Fű, Őz, Nap, Hangya, Medve

 

Kreativitás elmélet

 

Gróf Tamás Ákos – Kreativitás elmélet

Kreativitás elmélet,
ahhoz, hogy megértsed
meg kell hogy emésszed,
ká egyenlő, efszer génégyzet.